• Anointed – Official Video

Anointed – Official Video

Apr 08, 2016

The official video for “Anointed” is now streaming on Vevo.